Το ξωκλήσι των Αγίων Ανδρονίκων και Αθανασίας βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του χωριού. Πρόκειται για ένα παλαιό πέτρινο μονόχωρο εκκλησάκι με αμφικλινή στέγη καλυμμένη με κεραμίδια. Η χρονολογία ανέγερσης της εκκλησίας είναι άγνωστη, γιατί έχει δεχθεί πολλές επεμβάσεις που δυσκολεύουν τη χρονολόγησή της. Αξίζει να σημειωθεί πως στο εκκλησάκι αυτό βρέθηκε μια σημαντική φορητή εικόνα του 1523, η οποία σήμερα κοσμεί την εκκλησία του Αγίου Κυπριανού.

Πηγές:
Γιώργου Καρούζη, Περιδιαβάζοντας την Κύπρο, Λευκωσία, Πόλη και Επαρχία, Λευκωσία 2001
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Άγιος Κυπριανός στο Μένοικο, Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, Εκδόσεις «Θεομόρφου»