ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΝΟΙΚΟΥ
Αγίου Κυπριανού 18
2728, Μένοικο Λευκωσία 
Τηλ: 22821478
Φαξ: 22821033
Email[email protected]