Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Καλογήρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99564098
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Χαρίτου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99611794
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Βασίλης Χαρίτου
Ονοματεπώνυμο: Άννα Καμπέρη
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Αλεξάνδρου
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Πολυβίου
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Παπανδρέου
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Νικολάου
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Σωφρονίου
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Γεωργία Καράπετρη (Γραφέας)
Τηλέφωνα: 22821478 
E-mail: [email protected]