Στο κέντρο του χωριού και σε κοντινή απόσταση από την εκκλησία του Αγίου Κυπριανού, βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι αυτό φέρει αρχιτεκτονικά στοιχεία που παραπέμπουν στο 16ο αιώνα, εντούτοις δεν υπάρχει η ακριβής χρονολογία οικοδόμησής του. Η εκκλησία έχει τύχει νεότερων επεμβάσεων, εκ των οποίων η ανακαίνιση που έλαβε χώρα μεταξύ του τέλους του 2010 και αρχών του 2011. 

Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου είναι κτισμένο με πέτρες του ποταμού Σερράχη που διασχίζει το χωριό. Το πέτρινο αυτό παρεκκλήσι είναι μονόχωρο με αψιδωτή στέγη.

Αξιοσημείωτο είναι πως το εσωτερικό του παρεκκλησιού κοσμούν η τμήματα παλαιού εικονοστασίου, του 16ου αιώνα, καθώς και ένα μικρό προσκυνητάρι που μεταφέρθηκαν από την εκκλησία του Αγίου Κυπριανού. Αξίζει, επίσης, να γνωρίζει κανείς πως η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο βόρειο τοίχο του παρεκκλησίου, φιλοτεχνήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1882.

Τα τμήματα από το εικονοστάσι του Αγίου Κυπριανού, τα οποία τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσι είναι τα βημόθυρα και το ευθύγραμμο περιστύλιο, το οποίο, αν το παρατηρήσει κανείς, αποτελείται από τρεις ζώνες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η διακόσμηση του εικονοστασίου, για την οποία στο βιβλίο του Αγίου Κυπριανού, γράφονται τα ακόλουθα:

«Ο πληθωρικός διάκοσμος του εικονοστασίου μόνο με φυτικά μοτίβα αποτελεί σύμφυρμα του υστερογοτθικού φλογόσχημου ρυθμού, κράμα του αναγεννησιακού και του βυζαντινού ρυθμού» (σ.86).

Το προσκυνητάριο, και που αυτό μεταφέρθηκε από την εκκλησία του Αγίου Κυπριανού, είναι ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο.

Πηγές:
Γιώργου Καρούζη, Περιδιαβάζοντας την Κύπρο, Λευκωσία, Πόλη και Επαρχία, Λευκωσία 2001
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Άγιος Κυπριανός στο Μένοικο, Ιερά Μητρόπολη Μόρφου, Εκδόσεις «Θεομόρφου»