Εκκλησία Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης Τηλέφωνο: 22822435