Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μενοίκου επιδιώκοντας την ανάπτυξη, την πρόοδο και τον εξωραϊσμό της κοινότητας έχει προβεί στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας σειράς έργων. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα έργα που ολοκληρώθηκαν  αλλά και αυτά που προγραμματίστηκαν να εκτελεστούν: