Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (Σ.Κ.Ε.)

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού, ιδρύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2001, θέτοντας ως στόχους την εξυπηρέτηση της κοινότητας, αλλά και των εργαζόμενων γονέων τόσο της κοινότητας όσο και της γύρω περιοχής.

Τη διοικούσα επιτροπή του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού απαρτίζουν οι ακόλουθοι:

Το Σ.Κ.Ε. Μενοίκου συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα με τα Σ.Κ.Ε της γύρω περιοχής, αλλά και με το Σύνδεσμο Γονέων του Δημοσίου Νηπιαγωγείου. Αξίζει να σημειωθεί πως σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων, διοργανώνονται μια σειρά από εκδηλώσεις.